Om AFP Elteknik AB

AFP Stockholm startade 2006 och ombildades 2010 till AFP Elteknik AB.

 

Installation

Vi utför alla förkommande installationer för kraft och belysning inom såväl nybyggnad, ombyggnad av allt från kontor, industri, skolor och sjukhus.

 

Försäkring
Om skada skulle uppkomma 

är AFP Elteknik AB fullt försäkrade. Alla våra installatörer samt underleverantörer är ansvarsförsäkrade.

 

Behörighet

ABL- Allmän Behörighet Lågspänning (Upp till 1000V)